امر خدا درباره ذبح اسماعیل «امر امتحانی» بود نه «امر واقعی»

ابوالقاسم فنایی
question_answer۱ دیدگاه
 ابوالقاسم فنایی:  در باب مسئله ابراهیم (س) و دستور خداوند، آراء و نظرات گوناگونی مطرح شده است، و گروهی از متفکران این قصه را شاهدی درون دینی بر تقدم دین بر اخلاق قلمداد کرده‌اند. من سعی می کنم با استناد به روایت قرآن کریم از این واقعه، به تفسیر آن…