فیرحی؛ احیاگر فقه‌ سیاسی

سید صادق حقیقت
question_answer۱ دیدگاه
سید صادق حقیفت : نقد نواندیشان دینی مثل دکتر فیرحی و بنده به روشنفکران دینی مانند دکتر عبدالکریم سروش- و تا اندازه‌ای استاد مجتهد شبستری- این است که این افراد از فقه‌ سیاسی بریده‌اند، درحالی که در فقه ‌سیاسی ظرفیّت‌هایی برای قرائت دموکراتیک وجود دارد.

جواد طباطبایی: فهم ما از فلسفه سیاسی بسیار ابتدایی است

جواد طباطبایی
سید جواد طباطبایی: من هم همچون دکتر موحد معتقدم که رییس همه فیلسوفان دنیا سقراط است. فلسفیدن نه درباره مسائل بلکه به تعبیر دکتر هومن درباره مشکلات با یونان آغاز شد. در ظاهر فلسفه سیاست ربطی به منطق و تاریخ منطق ندارد، اما به لحاظ تاریخی این دو به هم…

عدالت گمشده

مصطفی ملکیان
مصطفی ملکیان: قصد این است تا درباره انواع عدالت سخن بگویم و از این رهگذر تفکیکی میان معانی مختلف عدالت قائل شوم. تلاش خواهم کرد تا انواع عدالت در فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی را به شکل مختصر توضیح دهم و در این باب از ۱۰ قسم عدالت سخن می‌گویم.…