روح؛ بخش دوم: شناخت ارواح

مجید نواندیش, مقاله
question_answer۳ دیدگاه
مجید نواندیش: بیانیه افشای پذیرش عدم مسئولیت (بسیار مهم): مباحث مربوط به شناخت موجودات غیبی و عالم غیب، صرفا ادعا می باشد. ادعای این مدعی کوچک. من نه اصراری به درست بودن آنها دارم و نه سعی در اثبات آن. البته آنان با بسیاری از آموزه ها تطبیق دارند اما…

روح؛ بخش اول: شواهد وجود روح

مجید نواندیش, مقاله
question_answer۲ دیدگاه
مجید نواندیش:  وجود روح به هیچ وجه از نظر علمی قابل اثبات نمی باشد و مویدات آن در حیطه شبه علم[i] قرار می گیرد. علم و منتقدین دین بطور کلی وجود روح را نفی کرده و شواهد تجربی اندک مبتنی بر آن را رد می کنند. میزان شناخت روح حتی…