نگاهی به زمینه‌های تاریخی جنگ قره‌باغ

یادداشت
ریشه مناقشه قره‌باغ به دوران اتحاد جماهیر شوروی برمی‌گردد. پس از مرگ استالین، اصلاحات اساسی در شیوه اداره جمهوری‌های عضو شوروی رخ داد. افزایش اختیارات به جماهیر و مناطق باعث تشدید احساسات ملی‌گرایی و قوم‌گرایی در برخی از مناطق به ویژه قره‌باغ شد. ترکیب جمعیتی قره‌باغ به سبب سیاست‌های شوروی…