او نماد سازش و بخشش بود نه دشمنی و نفرت

گفت و گو
راجر ساوت‌هال: او همیشه قادر به تمایز افراد ستمگر به عنوان نوع بشر از لابه‌لای خود سیستم ظلم و ستم بود. برای ماندلا، از بین بردن سیستم ستمگر از نابودی افراد ستمگر مهم‌تر بود. این تغییر، مسلما محصول همین تفکر است. (بیشتر…)

ماندلا و «راه دشوار آزادی»

یادداشت
هادی خانیکی: نام نلسون ماندلا به سبب نوع اندیشه و مشی اخلاقی و انسانی در مبارزه علیه تبعیض، خشونت و خودکامگی در دور و نزدیک جهان ما همیشه پرطنین بوده است. زندگی دیرپای او ترکیبی موزون از دو وجه تناقض‌نمایی «انقلابی‌گری» و «مدارا» بود که تفکر و رفتار ویژه‌یی را…

برای ماندلا

یادداشت
  فرهنگ ارشاد: تاکنون هیچگاه علاقه نداشته‌ام برای مناسبتی ویژه – زمانی یا رویدادی- مطلبی بنویسم یا چیزی بگویم. این نکته به ویژه اگر به مناسبت از دست دادن یک فرد انسانی باشد برایم مشکل‌تر است. دیده‌ایم که هرگاه کسی از میان ما می‌رود، عموما خوبی‌های او را بازگو کرده…