نقدی بر یک پیشنهاد

یادداشت
ملیحه رضایی: در کانال بازنگری در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۸ مطلبی در مورد طهارت بول پسربچه منتشر شده و در آن به “برخی از فقهای متقدم” نسبت داده‌اند که با استناد به سخنی از امام علی قائل به پاک بودن بول پسربچه بودند و می‌گفتند لازم نیست لباس آلوده به شیر و…