در مواجهه با سایه سنگین ملال!/ هنر مفید بودن

محمد صادقی
| محمد صادقی | دکتر محمد علی اسلامی ندوشن در مقاله‌ای با نام «نسل ملول» که در سال ۱۳۴۱ منتشر شده، به واکاوی وضعیت انسان‌هایی می‌پردازد که شور و نشاط زندگی را از دست داده و سرگردان، بی‌هدف و ناخوش روزها را به شب می‌رسانند. او در ابتدا، با اشاره…

اسلامی‌ ندوشن، ‌چنانکه من شناختم

مصطفی ملکیان:  در این نوشته بسیار کوتاه، قصد ندارم که به شخصیت و منش اخلاقی بسیار دلنشین و جذاب دکتر محمدعلی اسلامی‌ندوشن، عالم، محقق و روشنفکر نامدار هم‌روزگارمان، بپردازم. فقط می‌خواهم به اختصار هر چه تمام‌تر، تصویر و تصوری را که از کارنامه روشنفکری و اصلاح‌گری او دارم در معرض…