علم دینی در گفت و گو با مصطفی ملکیان و سیدمحمدمهدی میرباقری

مصطفی ملکیان
سایت مناظره: هر دو گفت‌وگو را گروه «طرح علم و دین» بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ ایجاد کرده بودند؛ یکی سال ۸۴ و دیگری شهریور ۸۶. آنها در خرداد ۸۶ نیز همدیگر را در همایش بزرگداشت پروفسور العطاس مالزیایی ملاقات کردند و یک گفت‌وگو غیرمستقیم بین ایشان درگرفت. (بیشتر…)