چالش‌ های آینده جهان از پنجره داووس

محمود سریع القلم
 دکتر محمود سریع‌القلم، نظریه‌پرداز توسعه  در گفت‌و‌گویی چارچوب مباحث مطرح شده در آخرین نشست مجمع جهانی اقتصاد را تشریح کرد. به گفته این صاحب‌نظر ایرانی، «لیدر شیپ» به معنای توان اجماع‌سازی، نیروی کار متخصص، امنیت غذایی، خشکسالی و آلودگی‌های محیط‌زیستی ازجمله پنج چالش اصلی جهان آینده محسوب می‌شوند. (بیشتر…)

ملاحظات انتقادی عبدالکریمی بر آرای سریع القلم

 بیژن عبدالکریمی: آنچه در این فراز تحت عنوان «ملاحظات انتقادی» خواهان بیان شان هستم بیش از انتقاد به قصد تعمیم و بسط اندیشه های دکتر سریع القلم اظهار می گردند. به بیان دیگر، در این فراز خواهان توجه دادن به نکاتی هستم که شاید از نگاه دکتر سریع القلم مورد…

مشکلات فرهنگی و راه پیشرفت؛ گفت و گو با محمود سریع القلم

محمود سریع القلم
  مصادیق مشکلات فرهنگی ایرانیان از منظر دکتر محمود سریع القلم: ۱- قبول نکردن و راحت نبودن ما ایرانیان نسبت به تفاوت‌های فکری،‌ ۲- تقسیم کردن افکار به افکار درست و غلط، ۳- تقسیم کردن افراد به خوب و بد و خودی و غیرخودی، ۴- قبول نکردن توانایی‌ها و مهارت‌های…