تأملی در نقدنامه‌ی آقای سید صادق حقیقت درباره‌ی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

سید صادق حقیقت, یادداشت
سید احمد غفاری
| سیداحمد غفاری |نگاشته‌ای را در روزنامه شرق به تاریخ ۲۸ تیر امسال از جناب آقای سید صادق حقیقت مشاهده کردم که در آن به نقد سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اهتمام شده است. نکاتی چند را معطوف به آن نگاشته تقدیم می‌کنم تا باب گفتگو در این زمینه مفتوح…

ما مدافع مدرنیته‌ایم و آن‌ها مدافع غرب

مصاحبه
داود مهدوی زادگان
مهدوی‌زادگان: هر غربی لزوماً به معنای مدرن بودن نیست، همان‎طور که هر مدرنی به معنای غربی بودن نیست. بر این اساس اگر ما یک جاهایی با غرب ضدیت داریم به معنای ضدیت با مدرنیته نیست؛ اما منتسبان به روشن‎فکری در ایران این ضدیت با غرب را ضدیت با مدرنیته عنوان…

افزوده ای بر مقاله ی “در باب گوهر دین و گوهر مدرنیته”

ابوالقاسم فنایی
دکتر ابوالقاسم فنایی به نقدِ دکتر سروش دباغ بر آرای استاد مصطفی ملکیان، پاسخی نوشته اند، که پیش‌تر در معرض توجه بازدیدکنندگان گرامی نیلوفر قرار گرفت؛ نقد فنایی  اینک با افزوده‌ای کوتاه، در مجله‌ی آیین(شماره‌ی۶) به چاپ رسیده است. آن‌چه در ادامه می‌آید، نکاتی است که جناب فنایی، توجه به…

در باب گوهر دین و گوهر مدرنیته؛ پاسخی به نقد سروش دباغ

ابوالقاسم فنایی: چکیده: سروش دباغ در شماره پیشین فصلنامه وزین مدرسه به نقد دیدگاه مصطفی ملکیان در باب نسبت دینداری و مدرنیته پرداخته است.۱مکتوب حاضر می‌کوشد نشان دهد که آقای دباغ در فهم مراد آقای ملکیان به خطا رفته و دلایلی که به سود مدعای خود آورده، مخدوش و نامربوط‌اند.…

سازگاری معنویت و مدرنیته

مصطفی ملکیان
«قوام مدرنیته به عقلانیت است. من اعتقاد دارم کسی مدرن است که ترازوی هرگونه رد و قبول، انکار و تایید، جرح و تعدیل، تضعیف و تقویت را در درون خود قرار دهد. یعنی برای پذیرفتن یا وازدن هر گزاره و یا رد و قبول هر باوری به مجموعه ادراکات خود…

مدرنیته را چگونه مى فهمم ( بخش دوم)

مصطفی ملکیان
بخش دوم و پایانی سخنرانی استاد ملکیان در نشست «ارزیابی مدرنیته» تقدیم می‌گردد؛ استاد ملکیان در این نشست محور بحث خود را حول پاسخ به دو پرسش سامان داده است؛ اول اینکه او خود مدرنیته را چگونه مى فهمد؟ و دوم اینکه، مدرنیته را در تجربه معاصر ایران چگونه ارزیابى…

مدرنیته را چگونه می فهمم (بخش اول)

سخنراني, مصطفی ملکیان
اشاره: «مدرنیته» ازجمله مفاهیمى است که امروزه در ادبیات علوم اجتماعى، علوم انسانى، هنر، دین، فلسفه و… دامن گستر شده و این تب استعمال، این مفهوم را به نوعى پریشانى دچار کرده است. به این اعتبار، ازچندى پیش «انجمن جامعه شناسى ایران»، بانى سلسله نشست هاى علمى در باب «ارزیابى…

ارزیابی مدرنیته در تجربه معاصر ایران

مصطفی ملکیان
استاد ملکیان طی سخنانی که امروز در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران داشت مدرنیته را یک امر ذو مراتب توصیف کرد که دارای ویژگیهای متعددی است. در این سخنرانی که در ادامه سلسله نشستهای انجمن جامعه شناسی ایران در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، مصطفی ملکیان به این…