۳۰ ویژگی شهروند مطلوب

محمود سریع القلم
۳۰ ویژگی شهروند مطلوب از منظر دکتر محمود سریع القلم : ۱. از راست‌گویی، لذت ببرد؛ ۲. سعی نکند همه را داشته باشد: هم جذب کند و هم دفع؛ ۳. هوش و فهم دیگران را دست‌کم نگیرد؛ ۴. اتومبیل خود را برای شهروندی که از خطوط عابر پیاده حرکت می‌کند،…

۳۰ ویژگی انسان مدنی

محمود سریع القلم
۱. به شهروندان عادی بیشتر احترام بگذارد تا کسانی که پست و مقام دارند؛ ۲. بتواند سی صفحه در مورد خود، روحیات و افکار خود بدون حتی یک جمله تکراری بنویسد؛ ۳. برای خود به وسعت جهان، احترام قائل باشد؛ ۴. در روز حداقل پانزده دقیقه برای شناخت خود وقت…