دین و آزادی (۳۵): قبله و طواف

ابوالفضل ارجمند
question_answer۹ دیدگاه
ابوالفضل ارجمند: قبله به تصریح قرآن مسجدالحرام است، نه کعبه: فول وجهک شطر المسجد الحرام. قرآن در سه آیه از سوره‌ی بقره گفته است که مؤمنان به مسجدالحرام رو کنند و در هیچ  آیه‌ای نگفته است که به کعبه رو کنند. اگرچه کعبه درون مسجد الحرام است و برای کسانی…