مشتاقی و مهجوری

کتاب, معرفی کتاب
کتاب «مشتاقی و مهجوری» اثر «مصطفی ملکیان» از مجموعه‌ی «بینش معنوی» است که به همت انتشارات «نگاه معاصر» منتشر شده است. این کتاب در شانزده بخش با پانزده مقاله درباره‌ی موضوعات تفکر دینی، فلسفه‌ی اسلامی، معنویت و فرهنگ و سیاست با عنوان‌های، رویکرد متفاوت در تاریخ‌نگاری، وضعیت تفکر در ایرا…