مشرکان کیستند؟/ پدیدارشناسی واژه‌ی «مشرکین» در قرآن

فرامرز معتمد دزفولی
question_answer۲ دیدگاه
پرسشی که این پژوهش با رویکرد خوانش پدیدارشناسانه از متن پی می گیرد و می کوشد به آن پاسخ دهد این است که «مشرکان» در قرآن به راستی چه کسانی هستند و کسانی که «شرک» می ورزند چه می کنند؟ این پرسش کوششی دیگر برای خوانش روشمند متن است. خوانشی…