علم دینی، علم بومی و علم اسلامی؛ محال اندیشی یا دور اندیشی/ معرفی کتاب

علی پایا
کوشش برای تولید علم دینی یا علم اسلامی و اسلامی کردن معرفت، گرچه ریشه در تجربه‌های مسلمانان در مواجهه با مدرنیته داشته، از پروژه‌ای بزرگ‌تر به نام پروژه ی ”تولید علم بومی“ نیز تآثیر پذیرفته است. در ایران و برخی از کشورهای اسلامی، نهادهای پژوهشی چندی به کار تحقیق در…

‌پاسخ‌های استاد مصطفی ملکیان به پرسش‌های منتقدان – بخش دوم

نیلوفر –  اشاره: متن حاضر صورت مکتوب پاسخ‌های استاد مصطفی ملکیان به پرسش‌های  منتقدان است‎؛ سوالاتی که  جناب آقای حجت الله نیکویی در این نشست از ملکیان می‌پرسد‏، پرسش‌‌هایی است که از سوی  ناقدان و  پژوهشگران در  مواضع  مختلف مطرح شده است و اینک فرصتی فرآهم شده است تا از…

الاهیات روشنفکری دینی/نسبت سنجیِ میان تجربۀ دینی، معرفت دینی و کنش دینی

سروش دباغ
سروش دباغ: مقدمه: مدتهاست در این اندیشه‌ام که ساحات مختلف دین و نحوۀ ارتباط آنها را با یکدیگر، در قالب مدلی درآورده و سویه‌های مختلف آن را تبیین کنم. در این مقاله می‌کوشم، با تفکیک میانِ «تجربه دینی»، «معرفت دینی» و «کنش دینی» از یکدیگر، مدل الاهیاتیِ پیشنهادی خود را…

الهیات محنت؛ جستاری در نظرگاه الهیاتی سیمون وی

مقاله
 مجتبی اعتمادی­ نیا: متنی که در ادامه می­خوانید، فصل نخست کتابی است که از سوی انتشارات علمی و فرهنگی با عنوان «رویارونشینان؛ سه گفتار در باب آراء و اندیشه های سیمون وی»منتشر شده است و این در حالی است که عنوان اصلی این اثر چنین بوده است: «سه گفتار در…