کتاب‌هایی به پیشنهاد استاد مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان, معرفی کتاب
۱. در باب حکمت زندگی، آرتور شوپنهاور، ترجمه محمد مبشری، انتشارات نیلوفر ۲. انسان در جستجوی خویشتن، رولو مِی، ترجمه سید مهدی ثریّا، نشر دانژه ۳. لذت حضور یا اقتدار اکنون، اکهارت تُلی، ترجمه دل‌آرا قهرمان و فرح‌ناز حیدری، انتشارات سخن ۳. شکوه زندگی در لحظه‌ی حال، اکهارت تول، ترجمه…