رویکرد وجودی به نهج البلاغه – پاره پنجم

مصطفی ملکیان
جدی بودن زندگی و آرزوهای برنیامدنی درسگفتاری از استاد مصطفی ملکیان یکی از موضوعاتی که مورد تاکید علی(ع) و نیز مورد نیاز مردم این زمانه است و ما به آن سخت نیازمندیم بحث «جدی گرفتن زندگی» است. یعنی زندگی را باید جدی گرفت. امام‌(ع) در‌نامه‌یی که پس‌ از جنگ صفین…

معنویت در نهج البلاغه -۹- ۲

نکته دوم هم این است که دیدگاه على ابن ابیطالب (ع) را با دیدگاه یک انسان مدرن نباید الزاماً در همه موارد یکى گرفت. من به نظرم مى‏آید که خود مدرنیته، ناسازگارى جبلى و ذاتى با دین ندارد. لااقل با یک روایت و تصویر از دین ناسازگارى جبلى و ذاتى…

معنویت در نهج البلاغه – ۸ -۲

من می توانم نیت کنم که به شما کمک کنم، ولی این که بتوانم این کمک را بکنم به خیلی از امور بستگی دارد که این ها از حیطه ی اختیار ما بیرون است، ما حدود اختیارمان در واقع به باطنمان است، اموری که در بیرون رخ می دهند، ما…

معنویت در نهج البلاغه -۳

معنویت در نهج البلاغه
 استاد ملکیان:  گفتگو در باب شاخصه ی معنویت بود، یعنی کسی که دارای معنویت است ( انسان معنوی)، با هر امری، پدیده ای، خبر یا اخباری که مواجه می شود، نخستین سوالش این است که به عمل من چه ربطی دارد؟ یعنی اگر وضع این گونه است که شما می…

معنویت در نهج البلاغه- ۲

مصطفی ملکیان: تا بدین جا گفتیم که چرا به جای دین از تعبیر معنویت استفاده می کنیم. وهمین طور چرا به جای تعبیر معنویت از تعبیر عرفان استفاده نمی کنیم و در باب این که حقیقت معنویت چیست و مراد ما از معنویت دقیقاً چیست، گفتیم که معنویت قابل تعریف…

معنویت در نهج البلاغه-۱

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. بنا بر این شد که در چند جلسه در این ماه رمضان، مطالبی درباره «معنویت در نهج‌البلاغه» را خدمت دوستان عرض کنم. ابتدا درباره خود «معنویت»، چند نکته را بیان می کنم. از یک لحاظ می شود به جای «معنویت» تعبیر «دین» را آورد، ولی چون در طول تاریخ…