نیمه تاریک اخلاق اسلامی (۳)

مجید نواندیش
تهمت و بهتان زدن به اشخاص، از جمله گناهان بزرگ و کبیره در اسلام برشمرده می‌شود. بعضی فقهای متاخر اسلامی معتقدند بهتان و تهمت زدن بر اساس خبر واحدی به مخالفان اسلام مجازست! در این مقاله به بررسی این نقطه تاریک در اخلاق اسلامی تحت عنوان مباهته می پردازیم.