مهدویت و دمکراسی ؛ محل نزاع کجاست؟

ابوالقاسم فنایی
ابوالقاسم فنایی: بسم الله الرحمن الرحیم. درجه‌بندی مسائل از حیث اهمیت و اولویت و تشخیص مسائل اصلی و زیربنایی و تفکیک آنها از مسائل فرعی و روبنایی و اولویت بخشیدن به حل و فصل مسائلی که در دسته‌ی نخست جای می‌گیرند یکی از فرایض عقلانی ما آدمیان است. یعنی عقلانیت…
فهرست