نیک‌خواهی؛ بزرگترین هنر آدمی- گزارش یک سخنرانی

مصطفی ملکیان
استاد مصطفی ملکیان در باب «نیک خواهی؛ بزرگترین هنر آدمی»، در همایش کودکان فردا که توسط موسسه فرهنگی دارالاکرام (فردا) در روز جمعه مورخ ۹۰/۰۷/۱۵ برگزار شده بود، سخنرانی کرد. وی در این سخنرانی این معنی را که نیک خواهی در ذات و فطرت آدمیان سرشته شده و همه بدان…