مقدمه مصطفی ملکیان بر کتاب «نامه به یک کشیش»، اثر «سیمون وی»

مصطفی ملکیان
اشاره: «سیمون وی» به عنوان یک نویسنده معنوی گرا و پایبند به دین مسیح اما گریزان از کلیسا شناخته شده است که از او به عنوان «عذرای چپی» و «قدیسی کاتولیک در بیرون کلیسا» نیز یاد کرده‌اند. «نامه به یک کشیش»، از میان آثار سیمون وی، نخستین اثری بود که…

«نامه به یک کشیش»

کتاب, معرفی کتاب
«نامه به یک کشیش» یکی از کتابهای نشر یافته توسط انتشارات نگاه معاصر است. این کتاب که حاصل تاملات سیمون وی عارف و معلم فلسفه فرانسوی است را فروزان راسخی ترجمه کرده است. ملکیان هم مقدمه ای بر این کتاب نگاشته است که می تواند به تنهایی در قالب یک…