اسلام تفاوت ( قسمت چهارم )/نقدی بر ابوزید و هرمنوتیک متن

اسلام, اسماعیل اردستانی
question_answer۸ دیدگاه
| اسماعیل اردستانی | ( تک یا چندمعنایی بودن متن ؟) تصور می کنم ابوزید از نظر فکری ( تا انجا که من آثار او را دیده ام ) متاثر از مکتب فکری هرمنوتیک است. هرمنوتیسین ها برای متن معنای واحدی را قائل بودند که اگر چه از دسترس فهم…

گفتاری بر آخرین اثر نصر حامد ابوزید: نوآوری، تحریم، تاویل

علی سلطانی
 علی سلطانی: نصر حامد ابوزید، قرآن پژوه شهیر مصری در سالهای اخیر، نامی شناخته شده تر برای خوانندگان فارسی زبان است. آخرین کتاب وی، «نوآوری، تحریم و تاویل» نام دارد که از سوی انتشارات ثقافی العربی بیروت چاپ شده است. یادداشت حاضر، ناظر به ترجمه این کتاب از سوی مهدی…

از اصلاح تا سلفی گری

مقاله
 در ۱۹۹۵ عده‌ای از علمای مصر حکم به ارتداد ابوزید دادند. در نتیجۀ این حکم، گروه جهاد اسلامی مصر به رهبری ایمن الظواهری، رهبر کنونی القاعده، ابوزید را تهدید به مرگ نمود؛ تهدیدی که وی را مجبور به کوچ از وطن نمود. همین مواجهۀ مستقیم با پدیدۀ سلفی‌گری، وی را…

رویکردی نو به قرآن: از متن تا گفتار، به سوی تأویل‌گرایی انسانی

مقاله
 نصر حامد ابوزید: ابتدا مایلم براین نکته تأکید کنم که عرصه نوآوری فکری افق بازی را در برابر پژوهشگر تصویر می‌کند که وی در آن امکان بازنگری خود را می‌یابد. از آن جا که در این سخنرانی، تغییر رویکردی نه چندان اندک در حوزه تعامل با قرآن نه به عنوان…