آسیب شناسیِ اخلاقیِ یک باور

یادداشت
(به بهانه ی مواجه های مختلف با ویروس کرونا)/ محمدرضا کدیور: ۱- حمید از دوستان من است. او همیشه با صاحب خانه اش مشکل دارد. چندی پیش ، آقای صاحب خانه تصادف کرد و به اتومبیلش صدمه وارد شد . گر چه حمید از آن حادثه ابراز تاسف می کرد…

فلسفه‌ی وجودی روشنفکری دینی، دستاوردها و راهکارهای پیش رو نهاده آن

محمدعلی کرباس‌فروشان: بین سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ این فیض نصیب من شد که بیش از چندین هزار صفحه از درس‌گفتارها، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های استاد مصطفی ملکیان را در مؤسسه‌ نگاه معاصر پیاده، تایپ و ویرایش کنم که پس از سال‌ها، تنها بخش کمی از آنها به صورت کتاب منتشر شده…

ملکیان: هزینه اخلاقی عمل کردن زیاد شده است

مصطفی ملکیان
 مصطفی ملکیان: بشر امروز نمی‌داند که احترام و عمل کردن به گزاره‌های اخلاقی می‌تواند روح و روان او را برای تعالی و رشد انسانی مهیا کند حال آنکه حقوق و قانون که رفاه مادی را برای او به ارمغان می‌آورد، فقط جسم او را به آرامش نزدیک می‌کند. دلیل این…