«جامعه‌شناسی خانواده» در گفت‌وگو با عباس عبدی

مصاحبه
 منوچهر دین‌پرست: امروزه مساله مهمی که در بررسی خانواده ایرانی حایز اهمیت است، بحث تغییر در سبک زندگی و انواع آداب و سنت‌هاست. امروزه گرفتاری‌های اقتصادی، دغدغه نان و معاش و تامین مالی تحصیل فرزندان، تربیت نادرست و سستی خانواده‌ها در ارزش‌های اخلاقی و دینی را به همراه داشته است.…