بابایِ واژه ها/ در سوگ استاد رضا بابایی

سلمان احمدوند
question_answer۱ دیدگاه
سلمان احمدوند: استاد رضا بابایی سحرگاه دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ در موسم شیوع کرونا به خط پایان رسید و از سیارۀ رنج به جهانی دیگر رخت بست. با هجرت غریبانۀ او که در چشم من مجسمۀ رنج و فرهیختگی بود و از رنجِ فرهیختگی سرشار، ابرهای همه عالم در دلم…