گزارشی از نشست “هویت ایرانی”

گزارش
 متن حاضر گزارشی از نخستین نشست از جلسات «هویت ایرانی»  است که در مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی برگزار شد. حاضران در این نشست که در روز ششم بهمن ماه ۱۳۹۳ برگزار شد، عبارت بودند از : آقایان سید کاظم بجنوردی، حجهالاسلام والمسلمین دکتر علی یونسی، دکتر اصغر دادبه، دکتر…

هویت ایستا ، هویت پـویا

سخنراني
مصطفی ملکیان: موضوع گفتار حاضر، مفهوم هویت به معناى فردى آن است. مسأله هویت در حوزه هاى مختلفى از مجموعه معرفتى بشر قابل طرح و بررسى است. لااقل در سه شاخه فلسفه یعنى در مابعدالطبیعه، فلسفه ذهن و فلسفه اخلاق و همین طور در علوم تجربى انسانى و در روانشناسى،…