روح؛ بخش اول: شواهد وجود روح

مجید نواندیش, مقاله
question_answer۲ دیدگاه
مجید نواندیش:  وجود روح به هیچ وجه از نظر علمی قابل اثبات نمی باشد و مویدات آن در حیطه شبه علم[i] قرار می گیرد. علم و منتقدین دین بطور کلی وجود روح را نفی کرده و شواهد تجربی اندک مبتنی بر آن را رد می کنند. میزان شناخت روح حتی…