خدایان مدرن؛ بیت‌کوین چگونه نقش خدایان باستان را می‌رباید؟!

جواد شریفی
| جواد شریفی| وضعیت نابسامان امروز ایران بر کسی پوشیده نیست و سخن گفتن از این شرایط نیز به تقیه و تعارف، شرط خِرَد و آزادگی نیست. خطر فیلترینگ گسترده اینترنت چندان دور نیست و چه بسا در اقتدای به حاکمان چینی و روسی، از دسترسی به جریان آزاد اطلاعات…

صلح جهانی

یادداشت
محمود سیدین: در روزگارانی که ایران زمین نیازمند انسان هاییست که در جهت اشاعه صلح پایدار جهانی گام بردارند تا جایی بهتر برای زیست انسانی تر داشته باشیم شاهدیم که نماد های خشونت ورزی در قالب نظامی گری تبدیل به ستارگان بی بدیل و اسطور هایی اغراق گون شده اند…