پیامداندیشیِ رفتار: وسواس فکری یا فضیلتِ اخلاقی؟

یادداشت
question_answer۱ دیدگاه
محمدرضا کدیور: آنچه امروز برخی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در حوزه بهداشت و ایمنی انجام می دهند وسواس فکری محسوب می شود یا یک فضیلت اخلاقی است ؟ ۱- با محسن به مهمانی رفته ام . میزبان چای آورد . محسن لیوان چای را بر روی لبه مبل…