حدس‌هایی درباره‌ سی سال بعد: چشم‌انداز تغییرات دینی در ایران

مقاله
 محمدرضا جلائی‌پور: سی سال بعد وضعیت دین و دینداری در ایران چگونه است؟ پیچیدگی‌ و غنای واقعیت‌های دینی و تغییرات آن در ایران چنان زیاد و ادبیات مطالعات تجربی و روندیِ معتبر در این زمینه به قدری نحیف و فقیر است که به دست دادن توصیف و تبیینی در حد…