نیک‌خواهی؛ بزرگترین هنر آدمی- گزارش یک سخنرانی

مصطفی ملکیان
استاد مصطفی ملکیان در باب «نیک خواهی؛ بزرگترین هنر آدمی»، در همایش کودکان فردا که توسط موسسه فرهنگی دارالاکرام (فردا) در روز جمعه مورخ ۹۰/۰۷/۱۵ برگزار شده بود، سخنرانی کرد. وی در این سخنرانی این معنی را که نیک خواهی در ذات و فطرت آدمیان سرشته شده و همه بدان…

تقریر حقیقت و تقلیل مرارت وجه اخلاقی وتراژیک زندگی روشنفکری

مصطفی ملکیان
مصطفی ملکیان: بزرگترین علت (اگر نگوییم: یگانه علت یا عله‌العلل) بسامانیها یا نابسامانیهای زندگی بشر، چه در ساحت فردی و چه در ساحت جمعی، باورهای اوست. بلندترین گامی که برای رسیدن از وضع موجود نامطلوب به وضع مفقود مطلوب می‌توان ـ و باید ـ برداشت تغییر پاره‌ای از باورهاست. آدمیان،…