اسلام تفاوت ( قسمت ششم )

اسلام, اسماعیل اردستانی
question_answer۲۱ دیدگاه
امکان تفاوت در اسلام |اسماعیل اردستانی| تاریخ اسلام ، موید خوانشهای متفاوت از قرآن بوده ، پرسشی که تلاش می کنیم اینجا به آن بپردازیم ، امکان این خوانشهای متکثر از خود متن قرآن بوده است .البته منظور از خوانش صرفا تفسیر متن قرآن در بستری از جریانات فکری ،…

پلورالیسم دینی- دین حق و صراط مستقیم

آرش سلیم
 آرش سلیم: به مناسبت مناظره اخیر درباره پلورالیسم دینی، در این نوشتار بحث و مدلی بر مبنای آموزه های قرآن ارائه می گردد. به ویژه نگاه به دو پرسش زیر هدف این نوشتار است: «دین حق» کدام دین است؟آیا «صراط مستقیم» در دین به یک صراط محدود می شود؟ (بیشتر…)

پلورالیزم دینی و پلورالیزم اخلاقی ؟ (پاسخ به گنجی -۷)

 ابوالقاسم فنایی: ۱- مقدمه: در این بخش دیدگاه‌های آقای گنجی در باب موضوعات زیر نقد و بررسی می‌شود: الف) اعتبار تفسیرهای پیشینیان از متون دینی و ترجیح آن بر تفسیرهای مدرن از این متون ب) پلورالیزم دینی ج) پلورالیزم اخلاقی (بیشتر…)