ترویج علم و فناوری‌های نوین در گفت‌وگو با علی پایا

علی پایا
علی بزرگیان: کتاب «چهارمین موج توسعه علمی- فناورانه و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی آن در ایران» را می‌توان ادامه کتاب «فناوری، فرهنگ و اخلاق» دانست. این کتاب حاوی آخرین پژوهش دکتر علی پایاست که با همکاری دکتر رضا کلانتری‌نژاد انجام گرفته. (بیشتر…)