چین زدگی و چین ستیزی

سید صادق حقیقت
question_answer۱ دیدگاه
روابط ایران و چین
| سید صادق حقیقت |توافق راهبردی ایران و چین سبب شد موجی از طرفداری و مخالفت با این توافقنامه را برانگیزد، هرچند این توافق صرفاً نقشه راه تلقی می شود، و شکل دقیق حقوقی به خود نگرفته است. مفروض ما در این یادداشت آن است که چین به زودی به…