مشکل اساسی در سازمان روحانیت

مقاله
 اشاره: این مقاله به قلم شهید مرتضی مطهری به همراه مقالاتی از شهید بهشتی و مرحومین: علامه طباطبائی، حاج سید ابو‌الفضل موسوی مجتهد زنجانی، مهندس بازرگان، سید محمود طالقانی و سید مرتضی جزائری بعد از فوت آیت الله بروجردی در سال ۱۳۴۰ نوشته شد و  یک سال بعد در قالب…