به بهانه کتاب و کتابخوانی!

یادداشت
question_answer۲ دیدگاه
هوالعلیم. راه حل رشد فکری در جامعه ، مطالعه و رجوع مداوم به کتاب و البته احیای سنت حسنه کتاب خوانی است.همه انسانها باید کتاب بخوانند و پیرامون آنچه که خوانده اند تفکر کنند و با دیگران به بحث و گفتگو بنشینند ، حتی در مسائل فرهنگی و ارتقای سطح…