عالیجنابان باور کنید

سیامک صفاتی
question_answer۲ دیدگاه
ما اگر بخواهیم آزاد زندگی کنیم چه این آزادی شامل آزادی عقیده، بیان و نوشتن و آزادی و امنیتِ پس از بیان و نوشتن باشد ویا این آزادی، آزادی تحزب بوسیله هر نیروی سیاسی با هر گرایش، سمت و سو و رویکردی را در بر گیرد و یا آزادی مذهبی،…

توحید، کثرت و جباریت

سیامک صفاتی
question_answer۲ دیدگاه
در ساختار اِجبارآمیز و تحمیلی انسان ها این امکان را ندارند تا بطور آزاد و برابر از امکانات و مواهب و مناصب و منابع استفاده کنند و به همین علت ناچارند که خودشان نباشند و متناسب با استعداد و ظرفیت و روندی که خداوند در وجود یکایک انسان ها به…

کرامت، اختیار، و آزمون انسان – مقدمه ای بر بحث اتانازی

آرش سلیم
 آرش سلیم:در این نوشتار، که مقدمه ای است بر بحث «اتانازی»، به چند آموزه قرآنی در رابطه با انسان و جایگاه او در هستی نگاه کوتاهی خواهیم داشت. بدون قصد نتیجه گیری، پیرامون آموزه هایی چون کرامت، اختیار، آزمون،  فضیلت، خلافت انسان و همچنین پیرامون مالکیت خدا، اجل مسمی و…