خبر از ” خبری دیگر “

اسماعیل اردستانی
question_answer۴ دیدگاه
| اسماعیل اردستانی | (به بهانه سخنان جدید دکتر عبدالکریم سروش ) همیشه یک جای کار می لنگد ؛ سخت است نوشتن از بشارت و انذاری که ( وعده و هشدار ) در روزگار جمهوری اسلامی که این را تبدیل به برنامه عملی کرده است ، چه اوضاع چنان قطبی…

چرامی‌گوییم قرآن کلام خداست- ۴: شعاعِ اندیشگی نبوی

حسین پورفرج
حسین پورفرج: باری، من حیث‌المجموع سه بخش از این مجال (البته به ترتیب تشریح: ۱-امییت خاتمی، ۲-زاویه‌داری اقوال‌الهی و احوال‌نبوی و ۳-پیامبر(ص) در پرانتز) از دیدگان نظر بگذشت و اینک بزنگاه آخرین -و به اعتقاد نگارنده- متن‌گراترین ادلۀ پیشروست: ادله‌ای تحت عنوان «شعاع اندیشگی نبوی» و یا به عبارت‌دقیق‌تر،  حدِّ…

چرامی‌گوییم قرآن کلام خداست – ۳

حسین پورفرج
حسین پورفرج: تا کنون دو بخش از گفتار حاضر: «چرا می‌گوییم قرآن کلام خداست» از نظر گذشت، که موضوع آنان مختصراً چنین بود: ۱-«امییتِ خاتمی» مبنی بر: تهی‌ضمیری پیامبر(ص) از جهان‌بینی‌هایِ قالبِ مرسوم، و         ۲-«زاویه‌داری اقوالِ الهی و احوال نبوی» مبنی بر: اختلافِ رأی مافوقی با سعیِ نبی‌اکرم(ص). و حال…

چرا می گوییم قرآن کلامِ خداست – ۱

حسین پورفرج
 حسین پورفرج: شاید این روزها نظرات و دیدگاه‌های فراوانی از سوی نواندیشان‌دینی من بابِ قرآن و منبعِ تولد آن شنیده می‌شود که هر یک بیشتر و البته بی‌پرواتر ضدِ الوهی می‌نمایند و پای در ماورای اندیشه‌های مرسوم می‌گذارند.  در این میان تمرکز بر روی مسئله قرآن و زمینی‌سازی این آورده…