درباره چیستی انزوا، تنهایی و جداسری

یادداشت
مرتضی پاشاپور: در طول تاریخ، بشر همواره از احساس تنهایی رنج می‌برده فارغ از اینکه در چه مقام و جایگاه اجتماعی قرار داشته یا به چه میزان از شهرت و محبوبیت برخوردار بوده است و این موضوع در هنرها و به‌خصوص در ادبیات کاملا قابل مشاهده است. غم و اندوه…