نگاه حوزه علمیه فاقد تئوری است

مصاحبه
 ابراهیم فیاض: نگاه حوزه علمیه نسبت به دانشگاه و فراتر از آن نسبت به جهان، فاقد تئوری است. همانطور که هیچ‎گونه نگرشی نسبت به جهان ندارد، هیچ‎گونه جریان تئوریکی برای کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایجاد نمی‎کند. برای نمونه چه مذاکراتی برای صلح داریم؟ از حوزه‎های علمی چه چیزی خارج…

گفت‌وگو با مترجم «انسانیت؛ تاریخ اخلاقی قرن بیستم»

مصاحبه
 افشین پاکباز: بحث از اخلاقی بودن یا نبودن قانونگذاری برای اندیشیدن یک موضوع فلسفی است. مسلما هر کس باید آزاد باشد که به هر چه می‌خواهد فکر کند و آن را مطرح کند. جامعه و مردم نیز مختارند که از این فکر با برداشت‌ها یا تفسیرهای متنوع استفاده بکنند یا…

پایه‌ی اخلاقی جنبش ضد تحریم

مصاحبه
 مریم کاویانی:«جنبش ضدتحریم با کوشش روشنفکران در ایران پا گرفته است و گویا به پیش بردن آن را نیز باید بر عهده آنها دانست.» سعید حجاریان به این موضوع تاکید دارد و از همین منظر، بازوی اجرایی برای اهداف «جنبش تازه پا گرفته برای غلبه بر تحریم‌ها» را «روشنفکران» می‌داند.اظهارات…