سعید دهقانی, یادداشت
پیروزی بر اژدهای هفتاد سر

محتوای برخی از مداحی‌ها بهانه‌ای شده برای شبکه‌هایی که در آتش اختلاف و افتراق می‌دمند. حقیقت این است که تفرقه، اژدهای هفتادسَری است که هر سرش قطع شود هفتادتای دیگر از کنارش جوانه می‌زنند. آدمی به راحتی می‌تواند کوچک‌ترین اختلاف را به بزرگترین بهانه برای نفی دیگری تبدیل کند.

یادداشت
ضرورت ارتقاء قانون اساسی 

|محمد علی رضایی| قانون اساسی کشور ما لازم است براساس حقوق عامه و انسانی ایرانیان اصلاح شود و از حالت عدالت دینی به حالت عدالت فرادینی و جهانی ارتقاء یابد. حکومت ما در ایران حتا اگر بخواهد مروج و مشوق زندگی معنوی مردم هم باشد باید پایه و اساس زندگی معنوی را که همانا عدالت گسترده و فرادینی است فراهم نماید تا بدینوسیله موانع زندگی معنوی برداشته شود و مردم بتوانند خودشان راه زندگی معنوی خود را جستجو کرده و به آن عمل نمایند. 

یادداشت
“هنر و تأثُر”
|محمودسیدین| جهانی آکنده از تجربه ی تلخ و طاقت فرسا رؤیت رنج های بشری  و از سویی ترویج ارزش های تصنعی  از طرف رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی بصورت نمایش پوچ و بمباران تصاویر پیش ساخته منجر به شکل گیری فرهنگ مصرفی و شتابزده و سرگشته ای گردیده…
جواد طباطبایی: میان تاریخ و فراتاریخ
سیر تکاملی «خدا» در اندیشه‌ی بازرگان
پیروزی بر اژدهای هفتاد سر
ضرورت ارتقاء قانون اساسی 
“هنر و تأثُر”
نگاهی به آراء فرهنگی و اجتماعی “احمد الحسن”
تأملی بر مراقبه و مدیتیشن
 مرگ و رنج های زندگی از منظر اپیکتتوس
سپهر درون و فضائل آن از نظر اپیکتتوس
تقدیر و سرنوشت در آثار اپیکتتوس
تأملاتی در باب تجارب نزدیک مرگ و تجارب عرفانی
تقدیس «عنکبوت مقدس»
اخلاق به مثابه “عمل”
نگاهی به دوگانه بلاک‌چین و دین
نقش آدم و حوا در پیدایش فمینیسم!
فهرست