ناقد, یادداشت
خطای زمان پریشی و توسل بدان

صلاح الدین همایون : خطای زمان‌پریشی، دستکاری در ترتیب اجزای داستان، و پس‌وپیش‌کردن آن است و به شیوه تحلیلی گفته می شود که طی آن فرد، رویداد، گفتار یا هر چیز دیگری مطابق با ارزش‌های زمان فعلی ارزیابی می‌نماید، و از آن بعنوان “خطا” یاد میشود. مفر و مستمسکی عالی برای تلطیف و هنجارسازی برخی ناهنجاری ها.

محمد ذوقی, یادداشت
خصلتِ قومیِ انذار در قرآن

محمد ذوقی : وحی برنامه‌ی توسعه نیست. آن که «لتنذر ام‌القری و من حولها» را دریافته دقیقاً چون عیساست که رسالتِ خود را منحصر به بنی‌اسرائیل می‌دانست. اما در این حال با «لیکون للعالمین نذیرا» چه کنیم؟ آیا با تناقضی مواجه گشته‌ایم؟ یا باید به نظراتِ متکلمانه دل خوش کنیم که رسالت، اول برای اهلِ مکه بوده، و بعد کلِ گیتی؟

سعید دهقانی, یادداشت
پیروزی بر اژدهای هفتاد سر

محتوای برخی از مداحی‌ها بهانه‌ای شده برای شبکه‌هایی که در آتش اختلاف و افتراق می‌دمند. حقیقت این است که تفرقه، اژدهای هفتادسَری است که هر سرش قطع شود هفتادتای دیگر از کنارش جوانه می‌زنند. آدمی به راحتی می‌تواند کوچک‌ترین اختلاف را به بزرگترین بهانه برای نفی دیگری تبدیل کند.

خطای زمان پریشی و توسل بدان
از واقع‌‌گرایی به ناواقع‌‌گرایی؛ دگرگونی سرمشق در قرآن‌‌پژوهی
نگرش به تفاوت افق‌های توحیدی بازرگان و شریعتی
خصلتِ قومیِ انذار در قرآن
امیدی که نومیدی ترجمه شد!
جواد طباطبایی: میان تاریخ و فراتاریخ
سیر تکاملی «خدا» در اندیشه‌ی بازرگان
پیروزی بر اژدهای هفتاد سر
ضرورت ارتقاء قانون اساسی 
“هنر و تأثُر”
نگاهی به آراء فرهنگی و اجتماعی “احمد الحسن”
تأملی بر مراقبه و مدیتیشن
 مرگ و رنج های زندگی از منظر اپیکتتوس
سپهر درون و فضائل آن از نظر اپیکتتوس
تقدیر و سرنوشت در آثار اپیکتتوس