یادداشت
نگاهی به دوگانه بلاک‌چین و دین

کمیل احمدی: دو نوع نگاه را می‌توان برای توصیف چگونگی ارتباط مابین بلاک‌چین و دین متصور بود. در نگاه نخست، بلاک‌چین و مفاهیم مرتبط با آن، گونه‌ای جدید از الهیات، مناسک و عبادات را خلق کرده و به‌مثابه یک کیش جدید در رقابت با دین قرار می‌گیرند و در نگاه دوم، فناوری بلاک‌چین و سایر موضوعات برآمده از دل آن، به شکل دستیاران دین در جهان مدرن ظاهر می‌شوند.

یادداشت
همه متهم هستیم
| امیر صدری | 🟢سری بریده و فاتحانه در شهر چرخانده می‌شود، با خنده‌ای بر لب، خون به دل همه مردم می‌شود؛ اما این خون ریخته‌شده بر دل شهر و آن خون‌های بر دل‌ها شده به هیچ نمی‌انجامند، به هیچ عملی نمی‌انجامند. 🟢کسی از غصه دق نمی‌کند، کسانی تجمع و…
یادداشت
فرهنگ و تاریخ زن ستیز
| حسن حضرتی | ✅ هنوز درگیر قتل فجیع رومینا هستم که با داس پدر سرش بریده شد. همه پدر را محکوم می کنند که چه رفتار شنیعی از خود بروز داده و مرتکب چنین جنایتی عظیم شد. اما فراموش نکنیم که انسان ها ساخته شرایط اند. پدر رومینا محاط…
نگاهی به دوگانه بلاک‌چین و دین
نقش آدم و حوا در پیدایش فمینیسم!
طیف‌‌های جدید اسلامی در ایران معاصر
رندِ حافظ، زوربایِ کازانتزاکیس
هنوز ذیل پرسش های انقلاب مشروطه ایم
همه متهم هستیم
فرهنگ و تاریخ زن ستیز
معرفی کانال های تگرامی
درخششِ آفتابِ زمستانی
نه تنبیه، نه نشویق/ معرفی یک کتاب
دین، علم مدیریت زندگی
تأملاتی روانشناسانه بر روز کوروش
دین و آزادی بیان: چرا بسیاری از دینداران از آزادی بیان در حوزه نقد دین می ترسند؟
تقدیر و سپاس بیژن عبدالکریمی
سپهری و بیدل
فهرست