فیلسوف گذار/ به مناسبت زادروز هفتادسالگی سیدجواد طباطبایی

جواد طباطبایی
محمد ایمانی: جواد طباطبایی نخستین کسی است که از آغاز مواجهۀ ما با تمدّن جدید غربی، تصوّری از غرب را در ایران مطرح کرد، که با تمام تصوّرات رایج درباره غرب، اعم از غرب ستیزی، غرب ستایی و برخورد گزینشی با غرب، متفاوت بود. او با تبدیل کردن غرب به…

پنج منهای یک‎؛بررسی سلوک فکری جواد طباطبایی در سالروز هفتاد‌سالگی

جواد طباطبایی
question_answer۶ دیدگاه
قدیر نصری: آنچه می‌توان در تکریم و ایضاح سخن سیدجواد طباطبایی گفت به این قرار است که ایشان حداقل بنا به پنج مولفه اساسی شایان تکریم و تحسین است. نخستین مولفه موثر در تحسین طباطبایی عبارت است از مساله‌شناسی هوشمندانه و لبریز از صرافت و فراست یعنی برجسته‌سازی مفهوم انحطاط…

جواد طباطبایی: خلافت نمی‌تواند در ایران بازتولید شود

جواد طباطبایی
question_answer۶ دیدگاه
اتفاقات پاریس را می‌توان از آن بزنگاه‌های تاریخی‌ای دانست که نه تب آن به زودی فروکش می‌کند و نه دیگر جهان قبل از این اتفاق جهان سابق است. در ایران هم کم و بیش متفکران به این موضوع پرداخته‌اند. یکی از این متفکران سید جواد طباطبایی است که اخیرا در…

درنگی بر ترکیب مفهومی امتناع تفکر

جواد طباطبایی
 محمدعلی مرادی:حوادث بعد از انقلاب نحوه‌ی نگرش ایرانیان را در عرصه‌های گوناگون دگرگون کرد؛ چراکه ساده کردن پدیده‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که در سال‌های قبل از انقلاب گریبان فعالین سیاسی و اندیشمندان ایرانی را گرفته بود اینک با طرح پرسش‌های عمیق‌تر می‌کوشید مشکلات و مسائل اجتماع و سیاست و…

جواد طباطبایی: فهم ما از فلسفه سیاسی بسیار ابتدایی است

جواد طباطبایی
سید جواد طباطبایی: من هم همچون دکتر موحد معتقدم که رییس همه فیلسوفان دنیا سقراط است. فلسفیدن نه درباره مسائل بلکه به تعبیر دکتر هومن درباره مشکلات با یونان آغاز شد. در ظاهر فلسفه سیاست ربطی به منطق و تاریخ منطق ندارد، اما به لحاظ تاریخی این دو به هم…

جواد طباطبایی مطرح کرد: جهاد اکبر در مبارزه با روشنفکری ایرانی

جواد طباطبایی
 سهند ستاری: کسی نبود که در سخنرانی دو روز قبل جواد طباطبایی از زبان گزنده او در امان باشد؛ جلال آل‌احمد، علی شریعتی، حمید عنایت، حسین بشیریه، همایون کاتوزیان و دیگر روشنفکران ایرانی از نظر او هیچ‌یک کار روشنفکری درخوری انجام نداده‌اند. او روشنفکری گذشته و حال ایرانی را متهم…