فهرستی از آثار استاد مصطفی ملکیان

 فهرستی از تألیف‌ها و ترجمه‌های استاد ملکیان و آثاری که توسط ایشان ویراستاری شده است:  تألیف‌  ۱- راهی به رهایی: جستارهایی در باب عقلانیت و معنویت، مصطفی ملکیان، تهران: نگاه معاصر ۲- مهر ماندگار: مقالاتی در اخلاق شناسی، مصطفی ملکیان، تهران: نگاه معاصر ۳- مشتاقی و مهجوری: گفت وگو در باب فرهنگ و سیاست، مصطفی ملکیان، تهران: نگاه معاصر ۴-…

 فهرستی از تألیف‌ها و ترجمه‌های استاد ملکیان و آثاری که توسط ایشان ویراستاری شده است:

 تألیف‌

 ۱- راهی به رهایی: جستارهایی در باب عقلانیت و معنویت، مصطفی ملکیان، تهران: نگاه معاصر

۲- مهر ماندگار: مقالاتی در اخلاق شناسی، مصطفی ملکیان، تهران: نگاه معاصر

۳- مشتاقی و مهجوری: گفت وگو در باب فرهنگ و سیاست، مصطفی ملکیان، تهران: نگاه معاصر

۴- حدیث آرزومندی: جستارهایی در عقلانیت و معنویت، مصطفی ملکیان، تهران: نگاه معاصر

۵ – «سنت و سکولاریسم»، مصطفی ملکیان، عبدالکریم سروش، محمد مجتهدشبستری، محسن کدیور، تهران: صراط

۶- گفت وگو درباره عقلانیت و نوگرایی، مصطفی ملکیان، پرویز رجبی، سیدحسین نصر، جان اسپوزیتو، محمدعلی اسلامی ندوشن، محمدعلی همایون کاتوزیان، تهران: پایان

۷- سه گفت و گو با مصطفی ملکیان: دین، معنویت و روشنفکری دینی، مصطفی ملکیان، تهران: پایان

۸- معنای زندگی (مجموعه مقالات)، مصطفی ملکیان (ویراستار)، اعظم پویا (گردآورنده)، تهران: ادیان

۹- اخلاق باور ، مصطفی ملکیان ، تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامی

۱۰- آرای اخلاقی و سیاسی مک اینتایر ، مصطفی ملکیان ، تهران ، بقعه

۱۱- تقدیر ما تدبیر ما ، سعید حجاریان و مصطفی ملکیان ، تهران ، نگاه معاصر

۱۲- ف‍ق‍ر ت‍ف‍ک‍ر و م‍ت‍ف‍ک‍ران‌ ف‍ق‍ی‍ر ،محمدرضا اسدی، مصطفی ملکیان (مصاحبه‌شونده)، ت‍ه‍ران‌: ان‍دی‍ش‍ه‌ ام‍روز

۱۳- ب‍ان‍گ‌ آب‌: دری‍چ‍ه‌ای‌ ب‍ه‌ ج‍ه‍ان‌ن‍گ‍ری‌ م‍ولان‍ا، س‍وداب‍ه‌ ک‍ری‍م‍ی‌ ، با گفتاری از مصطفی ملکیان ، ن‍ش‍ر ش‍ور

۱۴- دین و معنویت و روشنفکری دینی ، سه گفتگو با مصطفی ملکیان ، نشر پایان

ترجمه

 ۱- نظریه اخلاقی کانت، بروس اونی، مصطفی ملکیان (مترجم)، علیرضا آل بویه (مترجم)، قم: بوستان کتاب قم، ۱۳۸۱

 ۲- اخلاق زیست محیطی، لویی پویمان، مصطفی ملکیان (مترجم)، محسن ثلاثی (مترجم)، عباس مخبر (مترجم)، محمد قائد (مترجم)، مژده دقیقی (مترجم)، هادی غبرایی (مترجم)، منصوره شجاعی (مترجم)، مهدی داودی (ویراستار)، تهران: توسعه

۳- سیری در سپهر جان: مقالات و مقولاتی در معنویت، مصطفی ملکیان (مترجم)، تهران: نگاه معاصر

۴- «پل تیلیش»، جی هی وود توماس، مصطفی ملکیان (مترجم)، فروزان راسخی (مترجم)، تهران: نگاه معاصر، ۱۳۸۲

۵- تنوع دین در روزگار ما: دیداری دوباره با ویلیام جیمز، چارلز تیلور، مصطفی ملکیان (مترجم)، تهران: شور

۶- «گابریل مارسل»، سم کین، مصطفی ملکیان (مترجم)، تهران: نگاه معاصر، ۱۳۸۲

۷- نگریستن از ناکجا به هرکجا

۸-  شبکه باور، ویلاردون ارمن کواین، مصطفی ملکیان (مترجم)، امیر دیوانی (مترجم)، محمدحسین صبوری (مترجم)، تهران: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)، ۱۳۸۲

۹-  نگاهی به فلسفه اخلاق در سده بیستم، استیون داروال، آلن گیبارد، پیتر ریلتن، مصطفی ملکیان (مترجم)، تهران: سهروردی، ۱۳۸۱

۱۰- لودویگ ویتگنشتاین: ربط فلسفه او به باور دینی، ویلیام دانالد هادسن، مصطفی ملکیان (مترجم)، تهران: نگاه معاصر

۱۱- «سیمون وی»، استیون پلنت، مصطفی ملکیان (مترجم)، فروزان راسخی (مترجم)، تهران: نگاه معاصر، ۱۳۸۲

 

ویرایش

۱-  دین و نگرش نوین، والترترنس استیس، احمدرضا جلیلی (مترجم)، مصطفی ملکیان (ویراستار)، تهران: حکمت

۲- حقوق بشر: رویکردی میان رشته ای، مایکل فریمن، محمد کیوانفر (مترجم)، مصطفی ملکیان (ویراستار)، تهران: هرمس

۳-  الفبای آگاهی: تبیین و تحلیل مراحل و سطوح آگاهی، پیمان آزاد، مصطفی ملکیان (ویراستار)، تهران: بیدگل

۴-    معنای متن: پژوهشی در علوم قرآن، نصرحامدابوزید، مرتضی کریمی نیا (مترجم)، مصطفی ملکیان (ویراستار)، تهران: طرح نو

۵-   حکمت مردان صحرا: سخنانی از راهبان صحرانشین سده ی چهارم میلادی، تامس مرتن، فروزان راسخی (مترجم)، مصطفی ملکیان (ویراستار)، تهران: نگاه معاصر

۶-    تشبه به مسیح، توماس آکمپیس، سایه میثمی (مترجم)، مصطفی ملکیان (ویراستار)، تهران: هرمس

۷-    مفهوم ایمان در کلام اسلامی، توشی هیکو ایزوتسو، زهرا پورسینا (مترجم)، مصطفی ملکیان (ویراستار)، تهران: سروش

۸-    افعال گفتاری: جستاری در فلسفه زبان، جان سرل، محمدعلی عبداللهی (مترجم)، مصطفی ملکیان (ویراستار)، تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

۹-    دیتریش بونهوفر، ادوین هانتن رابرتسن، منصور معتمدی (مترجم)، مصطفی ملکیان (ویراستار)، تهران: حقیقت

۱۰-   «دنیایی را تصور کن که …: فلسفه به زبان ساده»، بریژیت لابه، میشل پوش، پروانه عروج نیا (مترجم)، مصطفی ملکیان (مقدمه)، تهران: آسمان خیال

۱۱-    مادر، هلن اکسلی، سیمین صالح (مترجم)، مصطفی ملکیان (ویراستار)، جوئنا کیدنی (نقاش)، تهران: آسمان خیال، نقد قلم

۱۲-    لبخند، سیمین صالح (مترجم)، مصطفی ملکیان (ویراستار)، هلن اکسلی (گردآورنده)، جوئنا کیدنی (نقاش)، تهران: آسمان خیال، نقد قلم

۱۳-    امید! رویا!، سیمین صالح (مترجم)، مصطفی ملکیان (ویراستار)، مهدیه بهرامی (گرافیست)، هلن اکلی (گردآورنده)، جوئنا کیدنی (تصویرگر)، تهران: آسمان خیال، نقد قلم

۱۴-    مرگ و جاودانگی: مقالاتی از هیوم، راسل، فلو، افلاطون، هیک و الن (همراه با نقدی گذرا)، سیدمحسن رضازاده (مترجم)، مصطفی ملکیان (ویراستار)، تهران: سهروردی، ۱۳۸۴

۱۵-    تجربه دینی، توماس ریچارد مایلز، جابر اکبری (مترجم)، مصطفی ملکیان (ویراستار)، رحیم رئوفت (ویراستار)، تهران: سهروردی، ۱۳۸۴

۱۶-    تسلای فلسفه، بوئتیوس، سایه میثمی (مترجم)، مصطفی ملکیان (ویراستار)، تهران: نگاه معاصر، ۱۳۸۵

۱۷    عشق الاهی در عرفان اسلامی: تعالیم غزالی و دباغ، بنیامین آبراهاموف، مرضیه شریعتی (مترجم)، مصطفی ملکیان (ویراستار)، تهران: نگاه معاصر

۱۸-    سیطره ی خیر، آیریس مرداک، شیرین طالقانی (مترجم)، مصطفی ملکیان (مقدمه)، تهران: شور

۱۹    درآمدی جدید به فلسفه اخلاق، هری گنسلر، حمیده بحرینی (مترجم)، مصطفی ملکیان (ویراستار)، تهران: آسمان خیال، نقد قلم

۲۰-    چگونه دنیا را متحد کنیم؟ اخلاق برای کودکان و نوجوانان، بریژیت لابه، میشل پوش، پروانه عروج نیا (مترجم)، مصطفی ملکیان (مقدمه)، تهران: آسمان خیال، نقد قلم

۲۱-    حیات معنوی از دیدگاه عرفان مسیحی: حقایق والای معنوی برای زندگی هر روزه، اولین آندرهیل، سیمین صالح (مترجم)، مصطفی ملکیان (ویراستار)، تهران: شور

۲۲-    «زبان اخلاق» نوشتۀ ریچارد مروین هیر، امیر دیوانی (مترجم)، مصطفی ملکیان(ویراستار)،انتشارات کتاب طه (قم)

۲۳-    م‍ف‍ه‍وم‌ ای‍م‍ان‌ در ک‍لام‌ اس‍لام‍ی‌، ت‍وش‍ی‌ ه‍ی‍ک‍و ای‍زوت‍س‍و، زه‍را پ‍ورس‍ی‍ن‍ا(مترجم)، مصطفی ملکیان ( مقدمه )، انتشارات سروش

۲۴-    فلسفه اخلاق. ویلیام فرانکنا، هادی صادقی(مترجم)، مصطفی ملکیان(ویراستار)، ق‍م‌: ک‍ت‍اب‌ طه‌

۲۵-    مبانی اخلاق، جرج ادوارد مور. غلامحسین توکلی(مترجم)، مصطفی ملکیان(ویراستار)، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

۲۶    گوهر و صدف عرفان اسلامی ، فریتیوف شووان ، مینو حجت ( مترجم ) ، مصطفی ملکیان ( مقدمه )

۲۷-    اعترافات قدیس آگوستین ، سایه میثمی ( مترجم ) ، مصطفی ملکیان ( ویراستار )

۲۸-    در باب هستی و ذات ، توماس آکوئینی ، فروزان راسخی ( مترجم )، مصطفی ملکیان ( ویراستار )

۲۹    عرفان اسلامی چیست ، مارتین لینگز ،فروزان راسخی ( مترجم )، مصطفی ملکیان ( ویراستار )

۳۰-    نامه به یک کشیش ، سیمون وی ، فروزان راسخی ( مترجم )، مصطفی ملکیان ( ویراستار )

۳۱-    در پی معنا ، تامس نیگل، سعید ناجی (مترجم)، مهدی معین زاده (مترجم) ، مصطفی ملکیان ( ویراستار )، نشر هرمس

۳۲-    هوش، عقل و قوای ذهنی ، پیمان آزاد ( مترجم ) ، مصطفی ملکیان ( ویراستار ) ، نشر بیدگل

۳۳-    وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت ، قاسم کاکایی ،مصطفی ملکیان ( مقدمه )، نشر هرمس

۳۴-   دین و معرفت، برتراند راسل، جاناتان دنسی، ای.جی ایر، ژان پپین، ژاک دوشن-گیمن، ترجمه اعظم پویا، انتشارات صراط (استاد ملکیان مقاله های «لوگوس» و «مدعیات الهیات» را ویراستاری کرده اند).

۳۵-     ایمان چیست؟ جستارهایی در فلسفه دین، آنتونی کنی، ترجمه اعظم پویا، ویراسته مصطفی ملکیان، نشر هرمس

 

۰ ۰ آرا
ارزیابی شما
صفحه‌آرایی کتاب و پایان‌نامه

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

عضویت
اطلاع از
guest

0 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده همه ی نظرات
0
دیدگاه خود را با نویسنده و خوانندگان در میان بگذاریدx