ایازی:‌پوستین وارونه‌ای از اسلام را معرفی کرده‌ایم

سخنرانی
question_answer۶ دیدگاه
سید محمدعلی ایازی: در ۵۰ سال اخیر درباره قیام امام حسین(ع) کتابهای بسیاری نوشته شده است. کتابهایی که درباره فلسفه حرکت امام حسین نوشته شده، کاملاً متفاوت از آثاری است که از قرن ۵ و ۶ به ما رسیده است. به عنوان نمونه، سید بن طاووس در کتاب لهوف عنوان…

ریشه‌های خشونت را باید در ساختارهای اجتماعی جست و نه اندیشه‌ها

سخنرانی
question_answer۱ دیدگاه
سارا شریعتی: از نظر من با رویکردی جامعه‌شناختی برای توضیح خشونت و تکفیر در آثار سید قطب باید به دلایل عینی (objective) خشونت در این جوامع توجه کرد و به دلایل جامعه‌شناختی و ذات‌زدایانه به اینکه اندیشه به خشونت گرویده می‌شود، توجه کرد. خشونتی که سید قطب روی کاغذ می‌آورد،…

علیت در زندگی روزمره

سخنرانی
question_answer۲ دیدگاه
مرتضی مردیها: ما چون از واقعیتی به نام نقش شانس و تصادف در علیت و در اتفاقات این عالم خصوصا از اتفاقات روزمره گریزانیم، تمایل داریم مشخصا آن را در قالب اتفاقات علی توضیح دهیم، در حالی که باید بپذیریم که ساخت دنیا چنان است که ضمن تلاش بی‌نهایت برای بهبود…