پارادوکس محتوایی نظریه‌ی رایج سکیولاریزم/نقد نسبت بین امر دینی و امر سیاسی در سامانه‌ی سکیولاریتی

محمد علی کرباسفروشان, مقاله
محمدعلی کرباس‌فروشان : در این نوشتار بر آن‌ا‌م برداشتی از سکیولاریزم سیاسی که افرادِ یک جامعه را به لحاظ قانونی از هرگونه فعالیت اجتماعی بر اساس باورهای دینی و مذهبی‌شان باز می‌دارد، به نقد بنشینم. چکیده‌ی این نقد آن است که دخالت‌گری‌ها و الزامات قانونی صادره از سوی حاکمیت‌های سکیولار…

زیستِ دینی، زیستی فراگیر بر پایه‌ی ادراک و مسئولیت

محمدعلی کرباس‌فروشان: امروزه، نظریه‌ی «جدایی دین از امور جمعی زندگی افراد یک جامعه» (اموری چون: امر سیاسی، امر اجتماعی، امر اقتصادی، امر فرهنگی و …) و، به‌خصوص، نظریه‌ی «جدایی دین از امر سیاسی» (که از آن به دیدگاه «سکیولار» نیز تعبیر می‌شود)، قائلان فراوان دارد و روز‌به‌روز بر تعداد آن‌ها…

تأملاتی در سیر روشنفکری در ایران، از دینی به معنوی

محمد علی کرباسفروشان, مقاله
question_answer۱ دیدگاه
محمدعلی کرباس‌فروشان: طی گذار تدریجی از عصر پیشامدرن به دوران روشنگری، نهضت‌های اصلاحات دینی ابتدا با نقادی مراجع متولی دینداری، حجًیت فعل و گفتار زعمای دینی زمانه‌ی خود را به چالش کشیدند. ادامه‌ی روند این نهضت‌های درون‌دینی، منجر به ظهور اشکال جدید دینداری شد. به‌تدریج و با گذشت چند قرن…

فلسفه‌ی وجودی روشنفکری دینی، دستاوردها و راهکارهای پیش رو نهاده آن

محمدعلی کرباس‌فروشان: بین سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ این فیض نصیب من شد که بیش از چندین هزار صفحه از درس‌گفتارها، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های استاد مصطفی ملکیان را در مؤسسه‌ نگاه معاصر پیاده، تایپ و ویرایش کنم که پس از سال‌ها، تنها بخش کمی از آنها به صورت کتاب منتشر شده…