حاشیه‌ای بر سخنرانی هایدگر: زمان و هستی

هادی رضازاده
question_answer۱ دیدگاه
مارتین هایدگر  ۳۵ سال پس از انتشار معروفترین اثرش یعنی  Sein und Zeit  (هستی و زمان)، یک سخنرانی تحت عنوان «زمان و هستی» انجام داد. هایدگر در این گفتار دوباره در رابطه‌ی بین هستی و زمان سخن گفته و به اعتقاد بعضی از محققین خواسته عدم انتشار جلد دوم (هستی…

امام حسین، مسیح اسلام

هادی رضازاده
question_answer۸ دیدگاه
هادی رضازاده: اسلام و مسیحیت در هیچ جائی به اندازۀ حادثۀ شهادت عیسی (جمعه الصلیب)  و شهادت امام حسین (عاشورا) به هم شباهت ندارند: شهادت عیسی آغاز مسیحیت است و اگراین واقعه نبود، عیسی بن مریم نیز مانند بسیاری از مصلحین دینی زمان خودش به دست فراموشی سپرده میشد. عاشورا…

آیا خدا هست؟ – بخش دوم

هادی رضازاده
question_answer۹۶ دیدگاه
نیلوفر – هادی رضازاده :خلاصۀ گفتار من در بخش اول این بود که در مورد خدا از بودن و یا نبودن نمیتوان سخن گفت و برای «وجودی مثل او» در دستور زبان فعلی نداریم. بودن و نبودن برای مخلوقات و موجودات بکار می رود، نه برای هستی بی کران. همۀ…

آیا خدا هست؟ – بخش اول

هادی رضازاده
question_answer۳۵ دیدگاه
نیلوفر – هادی رضازاده :کلماتی چون خدا، آفریدگار، آفریننده، خالق، پروردگار، رب، اله، الله، و … در میان انسانها برای وجودی لایتناهی و خارج از محدویت زمانی و مکانی انتخاب شده اند، در حالیکه «هست» و یا «نیست» تنها برای نشان دادن موجوداتی استفاده میشود که در بند زمان و…

گناهان مارتین لوتر- قسمت دوم: مارتین لوتر و اسلام

هادی رضازاده
نیلوفر – هادی رضازاده: درحالیکه کلیسای پروتستان حداقل از دهۀ ۶۰ میلادی به بعد از نظریات یهودی ستیزانۀ  لوتر به عنوان «گناه» نام برده و آنها را منسوح و محکوم میداند، به همان اندازه و با همان جدیت چنین انتقادی از نظریات اسلام ستیزانه و نژادپرستانۀ ضد ترک و ضد…

گناهان مصلح مسیحیت: مارتین لوتر (بخش اول: مارتین لوتر و یهودیت)

هادی رضازاده
question_answer۳ دیدگاه
نیلوفر – هادی رضازاده:  نوشتۀ حاضر بخش اول از مقالاتی است که در بارۀ «خطاهای مارتین لوتر» از طرف من منتشر خواهد شد. دراین نوشته ها به مواضع نامطلوب و جنجال برانگیز مارتین لوتر در مقابل یهودیت، اسلام، ترک های عثمانی، پاپ و زنان خواهیم پرداخت. هدف از این مقالات…

حاشیه یی بر «رؤیاهای رسولانه» عبدالکریم سروش

هادی رضازاده
question_answer۶ دیدگاه
نیلوفر – هادی رضازاده:  طرح تئوری «رؤیاهای رسولانه» از طرف استاد گرانقدر دکتر سروش پنجرۀ جدیدی برای درک بهتر «بخش» های زیادی از قرآن باز کرده ولی در عین حال مشکلات دیگری را هم با خود به همراه آورد است. کاربرد این نظریه برای تعبیر آیات مربوط به رستاخیز، عذاب…

ابراهیم در کشمکش میان خشونت و انساندوستی؛ بازهم روایتی دیگر

هادی رضازاده
 هادی رضازاده:  انگیزۀ نوشتن این مقاله بعد از خواندن مطلبی بود که در سایت وزین فرهنگی نیلوفر تحت این عنوان به قلم آرش سلیم   آمده است: جایی که خدا «فدیه» می دهد: روایتی دیگر از داستان ابراهیم و فرزندش. اکنون صاحب این قلم روایت دیگری از این داستان ارائه داده…