هر کس کار نیکی پیش آورد، او را پاداشی است بهتر از آن

خط از محمد عظیمی نوشته های مرتبط:از جبر و ملالتِ زیباییتفکر نقدی - ۱۳۱۸ اصل راهنما از استاد ملکیان برای زندگی بهتراخلاص عیسی در قوم ریاکار یهودخیر کثیر در قرآنما و شبکه های اجتماعی

خط از محمد عظیمی

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: