نقدهایی بر کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر

 اشاره:  مجموعه نقدهای  حجت الاسلام مجید دهقان بر کتاب “حجاب شرعی در عصر پیامبر ص”، به درخواست تعدادی از خوانندگان سایت نیلوفر و پیرو انتشار مقاله داعشیات به قلم  جناب آقای امیر حسین ترکاشوند و مباحث مطرح شده در حاشیه این مقاله، در این جا به نقل از وب سایت مهرخانه بازنشر می یابد.

 اشاره:  مجموعه نقدهای  حجت الاسلام مجید دهقان بر کتاب “حجاب شرعی در عصر پیامبر ص”، به درخواست تعدادی از خوانندگان سایت نیلوفر و پیرو انتشار مقاله داعشیات به قلم  جناب آقای امیر حسین ترکاشوند و مباحث مطرح شده در حاشیه این مقاله، در این جا به نقل از وب سایت مهرخانه بازنشر می یابد.

فهرست