آخرین مطالب

آخرین دیدگاه‌ها

کویر

یادداشت
۱۹ دیدگاه
یوسف بهرامپور* : کویر زیبا و تنهاست. افق دید کویر وسیع است. کویر انسان را به یاد تشنگی می اندازد. چهره‌ی گر گرفته و آفتاب سوخته، لبان تفتیده و شن…
بیش تر بخوانید
https://www.traditionrolex.com/8